OMHUNDEN.DK

Jagthunde

Jagt adfærd er baseret på sult og instinktet sætter ind, når en hund ser noget bevæge sig hurtigt. Instinktet for jagt har med overlevelse at gøre og er det af instinkterne hunden har bevaret bedst.

Hunden reagerer på sine sanser i denne rækkefølge; synet, lyden og lugten.

Jagtadfærd stimuleres når sanserne vækkes. Alle hunderacer har jagtinstinkt.

 

Da gruppen af jagthunde er forholdsvis stor, er de delt op i forskellige typer jagthunde. Indenfor disse grupper findes en del fællestræk.

Stående jagthunde

 

Arbejdsmetode

Stående jagthunde opsnuser byttet over store arealer. De søger ved gentagne gange at krydse hver retning i fuld fart med næsen i sky.

Ved fuglejagt skal hunden stå helt stille med snuden lige mod byttet. Først når jægeren er i nærheden, og får kommando til det, jæger den byttet op så det kan skydes. Hunden forfølger ikke fuglen og forholder sig roligt til byttet er dræbt. Den opsporer det dræbte bytte og venter på jægeren eller apporterer byttet til jægeren.

Adfærd

De er livlige, venlige og sociale hunde der holder af selskab

Lærenemme og arbejdsvillige og ikke mindst arbejdskrævende

Udpræget arbejdshunde der bør aktiveres indenfor jagt

Udholdende og selvstændige hunde der arbejder på afstand af jægeren

Bør anskaffes af mennesker der ønsker at gå på jagt eller deltage i andre jagtaktiviteter

Kræver mulighed for at løbe frit og bevæge sig i høj fart dagligt

Har enorm interesse i vildt og i jagt

Skal lære afstandslydighed i tidlig alder, herunder indkald

Meget opmærksomme på kropssprog og håndtegn

Egner sig ikke til byliv, travle børnefamilier og lignende

Stødende og apporterende jagthunde og vandhunde

Arbejdsmetode

Stødende jagthunde lokaliserer og henter et nedlagt bytte. De interesserer sig for skadet eller dræbt vildt som de kan returnere til ejeren. Alle former for retrievere hører til denne gruppe.

 

Mange racer er udviklet til også at kunne apportere fra vand. De kan arbejde i krat og ufremkommeligt terræn. Hunden arbejder både på land og i vand, men ikke mere end 15m fra ejeren, på trods af at et geværs rækkevidde er over 25m. Den zigzagger i højt tempo foran jægeren og opsnuser alt vildt.

Den forfølger ikke vildtet, men bliver ved jægeren, indtil skuddet har lydt. Derefter henter den byttet. Disse racer apporterer spontant alt vildt den har fundet uden et eneste bidemærke. Mange af racerne bruges i dag til andre formål, så som redningshunde, sporhunde, førerhunde, smugler eller narkotikahunde, m.m.

 

Adfærd

Livlige og udholdende hunde med interesse for vand og vildt

Er utrolig dygtige til at apportere, også af egen fri vilje

De er lærenemme og holder af at tage del i aktiviteter

De er meget sociale og omgængelige og venlige mod fremmede og meget kontaktsøgende

De er meget behagesyge overfor deres ejer

Pudler, vandspaniels og vandretrievere kan være reserverede overfor fremmede

Er ikke udprægede vagthunde, men gør som regel for at advare familien, når noget sker

Specialister i næsearbejde

Holder meget af at få lov til at bære på noget

De har en passion for vand, og elsker at bade og lege i vand og på strande. Den vandafskyende pels gør at de ikke får kulde

De er hårdføre, robuste og tåler meget smerte – det kan derfor være svært at se om hunden har ondt

Disse racer benytter sig meget af at ”knurre” som talesprog, desværre ser nogle det for aggressivitet, men det bruges når den bærer på noget, ruller sig i græsset eller lignende

Nogle racer hilser på mennesker de kender, ved at tage deres hånd i munden – det er venligt ment

De er tolerante overfor lyde og skal være i stand til at være rolige ved skud – skal indlæres tidligt.

 

Racer i denne gruppe jagthunde bruges ofte som familiehunde og får alt for ofte ikke lov til at bruge deres fremragende egenskaber. De er specialister i næsearbejde, og de elsker at blive aktiveret med opgaver de skal løse. De har behov for at arbejde meningsfuldt og behov for at kunne bevæge sig frit.

Generelt egner disse racer sig ikke til alvorlig lydighedstræning. De duer ikke til at have øjenkontakt til ejeren konstant, men er vant til at holde blikket mod byttet – og arbejdet.

 

Drivende jagthunde

 

Arbejdsmetode

Drivende jagthunde opsporer og driver vildtet foran sig vha. højlydt gøen. De fører vildtet tættere på jægeren til han kan skyde. Oftest jages der med hunde i flokke med jægerne ridende eller gående bagved.

 

Ved jagt med en hund alene, følger den spor af klovdyr, ræv eller hare med gøen i op til flere timer. Jægeren holder afstand og kan følge med via lyden. Bl.a. blodhunden kan blive ved længe, og er kendt for at kunne følge flere dage gamle spor.

 

Adfærd

Selvstændige, udholdende hunde med stor interesse for vildt

Let til gøen og kan finde på at hyle

Er glade for at strejfe og har behov for at kunne bevæge sig frit

Generelt venlige og omgængelige med mennesker og andre hunde

Foretrækker at være i flok og trives ikke alene

Rolige, afbalancerede og meget sociale. De kræver kontakt fra både mennesker og hunde

Deltager glædeligt i familiens aktiviteter og bør aktiveres med næse-lege bl.a. spor og personspor

De kræver tidlig socialisering, miljøtræning og indlæring. Herunder også indkald

De bør aktiveres med jagt og kræver regelmæssig motion, også når der ikke er jagtsæson – Den skal have sine to daglige gåture og suppler med svømning et par gange om ugen

 

At drivende jagthunde er stædige, dumme og umulige at lære noget, stammer fra uvidenhed. Disse racer drives af deres lugtesans og stærke jagtlyst. De er samarbejdsvillige og er lige så lærevillige som andre racer. Lav personspor eller mad-spor og se din hund lyse op!

mail@omhunden.dk

Copyright © All rights reserved

OMHUNDEN.DK